S. 2-678 Dossierfiche K. 50-1667

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Koeweit
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-678/1 2-678/1 (PDF) Wetsontwerp 9/11/2001
2-678/2 2-678/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2002
K. 50-1667/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/3/2002
K. 50-1667/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2001   Indiening Doc. 2-678/1 2-678/1 (PDF)
9/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/2/2002   Inschrijving op agenda
28/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o4) Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/11/2001   Verzending naar commissie
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
19/2/2002   Bespreking
19/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+5/-0/o3)
19/2/2002   Aanneming zonder amendering
19/2/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-678/2 2-678/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/2/2002   Overzending Doc. K. 50-1667/1
12/3/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 523
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 40-41
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o1)
Integraal verslag nr. 217, p. 51
Doc. K. 50-1667/2
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
26/11/2003   Bekendmaking (56691-56700)
10/12/2003   Erratum (58564)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/2/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/5/2002 26/11/2003 , blz 56691-56700
Errata
Op 10/12/2003 , blz 58564

Kruispuntbank van de wetgeving