S. 2-668 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de cumulatie van het ambt van minister, staatssecretaris of regeringscommissaris met het ambt van burgemeester of schepen
Marie Nagy    Frans Lozie   

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
politieke moraal
cumulatie van ambten
status van de verkozen persoon
onverenigbaarheid
minister

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-668/1 2-668/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/2/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2001   Indiening Doc. 2-668/1 2-668/1 (PDF)
17/5/2001   Inoverwegingneming
17/5/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/5/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving