S. 2-667 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de ruimtelijke ordening betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Marie Nagy   

stedenbouw
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
ruimtelijke ordening
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-667/1 2-667/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 20/2/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2001   Indiening Doc. 2-667/1 2-667/1 (PDF)
10/5/2001   Inoverwegingneming
10/5/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/5/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving