S. 2-665 Dossierfiche K. 50-1234

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Saoedi-ArabiŽ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer en met bijlage A, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997
Regering G. Verhofstadt I  

SN Brussels Airlines
winstbelasting
terugwerkende kracht van de wet
sociale zekerheid
Saoedi-ArabiŽ
luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst
varend en vliegend personeel
belastingovereenkomst
heffing bij invoer
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-665/1 2-665/1 (PDF) Wetsontwerp 20/2/2001
2-665/2 2-665/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2001
K. 50-1234/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/5/2001
K. 50-1234/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2001   Indiening Doc. 2-665/1 2-665/1 (PDF)
20/2/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/2/2001   Verzending naar commissie
29/3/2001   Inschrijving op agenda
29/3/2001   Uitgesteld
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Uitgesteld
19/4/2001   Inschrijving op agenda
19/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
19/4/2001   Artikelsgewijze bespreking
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/4/2001   Aanneming zonder amendering
19/4/2001   Tekst aangenomen
19/4/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/5/2001   Overzending Doc. K. 50-1234/1
30/5/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 338 + nr. 344
14/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 25
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 133, p. 41-42
Doc. K. 50-1234/2
14/6/2001   Aanneming zonder amendering
14/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
15/3/2002   Bekendmaking (11052-11059)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/4/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/8/2001 15/3/2002 , blz 11052-11059

Kruispuntbank van de wetgeving