S. 2-662 Dossierfiche K. 50-322

Wetsontwerp houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten
Regering G. Verhofstadt I  

certificatiediensten
bewijs
eerbiediging van het privť-leven
elektronische handtekening
nationale uitvoeringsmaatregel
teleshopping
elektronische post
elektronische handel
internet
burgerlijk wetboek
toepassing van informatica
gegevensbescherming
computerbewijs
informatiebeveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-322/1 Wetsontwerp 16/12/1999
K. 50-322/2 Amendement 10/11/2000
K. 50-322/3 Verslag namens de commissie 5/2/2001
K. 50-322/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/2001
K. 50-322/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/2/2001
2-662/1 2-662/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/2/2001
2-662/2 2-662/2 (PDF) Amendementen 18/4/2001
2-662/3 2-662/3 (PDF) Amendementen 25/4/2001
2-662/4 2-662/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/5/2001
2-662/5 2-662/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 8/5/2001
2-662/6 2-662/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 11/5/2001
2-662/7 2-662/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 17/5/2001
K. 50-322/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 18/5/2001
K. 50-322/7 Verslag namens de commissie 6/6/2001
K. 50-322/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/12/1999   Indiening Doc. K. 50-322/1
5/2/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-322/3
15/2/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 109, p. 21-24
15/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 109, p. 42
Hand. 2-96 Hand. 2-96 (PDF)
Doc. K. 50-322/5
15/2/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/2/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-662/1 2-662/1 (PDF)
5/3/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 45
5/3/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/5/2001   Inschrijving op agenda
11/5/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-662/6 2-662/6 (PDF)
17/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-114 Hand. 2-114 (PDF)
17/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-114 Hand. 2-114 (PDF)
17/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 2-114 Hand. 2-114 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/2001   Verzending naar commissie
18/4/2001   Inschrijving op agenda
18/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
18/4/2001   Bespreking
25/4/2001   Inschrijving op agenda
25/4/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
25/4/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
25/4/2001   Aanneming na amendering
Het geamendeerde wetsontwerp in zijn geheel is eenparig aangenomen (8 stemmen)
8/5/2001   Inschrijving op agenda
8/5/2001   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jan Steverlynck is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
  [K3] Behandeling door Kamer
18/5/2001   Overzending Doc. K. 50-322/6
6/6/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-322/7
14/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 23
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 133, p. 40
Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
Doc. K. 50-322/8
14/6/2001   Aanneming zonder amendering
Technische correcties
14/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
29/9/2001   Bekendmaking (33070-33078)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/2/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/5/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 18/4/2001, 25/4/2001, 8/5/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/2/2001 15 12/3/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 45
Onderzoekstermijn (S1) 6/3/2001 60 21/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/2001 29/9/2001 , blz 33070-33078

Kruispuntbank van de wetgeving