S. 2-654 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 447ter in het Wetboek van strafvordering
Clotilde Nyssens   

strafprocedure
verbeurdverklaring van goederen
rechtsmiddel
gerechtelijke dwaling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-654/1 2-654/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/2/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2001   Indiening Doc. 2-654/1 2-654/1 (PDF)
31/5/2001   Inoverwegingneming
31/5/2001   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/5/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving