S. 2-653 Dossierfiche K. 50-1852

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten
Clotilde Nyssens   

hogere rechtspraak
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
geestelijk gehandicapte
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-653/1 2-653/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/2/2001
2-653/2 2-653/2 (PDF) Amendementen 13/2/2002
2-653/3 2-653/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2002
2-653/4 2-653/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/4/2002
2-653/5 2-653/5 (PDF) Amendementen 22/5/2002
2-653/6 2-653/6 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 22/5/2002
2-653/7 2-653/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 22/5/2002
2-653/8 2-653/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/6/2002
K. 50-1852/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/6/2002
K. 50-1852/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/2/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2001   Indiening Doc. 2-653/1 2-653/1 (PDF)
31/5/2001   Inoverwegingneming
31/5/2001   Verzending naar commissie: Justitie
8/5/2002   Inschrijving op agenda
16/5/2002   Terugzending naar commissie: Justitie
30/5/2002   Inschrijving op agenda
6/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-209 Hand. 2-209 (PDF)
6/6/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-209 Hand. 2-209 (PDF)
6/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o0) Hand. 2-209 Hand. 2-209 (PDF)
Doc. 2-653/8 2-653/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/5/2001   Verzending naar commissie
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
23/4/2002   Bespreking
24/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Bespreking
24/4/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
24/4/2002   Aanneming na amendering Doc. 2-653/4 2-653/4 (PDF)
24/4/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-653/3 2-653/3 (PDF)
16/5/2002   Terugzending naar commissie
21/5/2002   Inschrijving op agenda
21/5/2002   Niet behandeld
22/5/2002   Inleidende uiteenzetting
22/5/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
22/5/2002   Aanneming na amendering
22/5/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-653/6 2-653/6 (PDF)
22/5/2002   Tekst aangenomen Doc. 2-653/7 2-653/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/6/2002   Overzending Doc. K. 50-1852/1
29/1/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 761
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 62-63
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o1)
Integraal verslag nr. 329, p. 14-15
Doc. K. 50-1852/2
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
22/11/2002   Opschorting termijn
28/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 2-82/44 2-82/44 (PDF)
29/11/2002   Hervatting termijn
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2003   Bekendmaking (22669-22670)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/6/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 23/4/2002, 24/4/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 22/5/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/6/2002 60 6/11/2002
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 11/6/2002 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 11/6/2002 60 12/2/2003
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 11/6/2002 0 29/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2003 28/4/2003 , blz 22669-22670

Kruispuntbank van de wetgeving