S. 2-649 Dossierfiche K. 50-975

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel
Regering G. Verhofstadt I  

universiteit
tuchtprocedure
leger van reservisten
taalgebruik
Koninklijke Militaire School
pensioenregeling
terminologie
loopbaanonderbreking
arbeidsvoorwaarden
aanwerving
burgerpersoneel
erkenning van diploma's
hoger onderwijs
gezondheidsdienst
krijgsmacht
luchtmacht
marine
militair personeel
ouderverlof
vloot
ingenieur
palliatieve zorg
landmacht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-975/1 Wetsontwerp 22/11/2000
K. 50-975/2 Amendementen 16/1/2001
K. 50-975/3 Amendementen 18/1/2001
K. 50-975/4 Verslag namens de commissie 2/2/2001
K. 50-975/5 Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2001
K. 50-975/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 8/2/2001
K. 50-975/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2001
2-649/1 2-649/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/2/2001
2-649/2 2-649/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2000   Indiening Doc. K. 50-975/1
2/2/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-975/4
8/2/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 108, p. 15-17 + p. 35
8/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 108, p. 35-36
Doc. K. 50-975/7
8/2/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-649/1 2-649/1 (PDF)
6/3/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-649/2 2-649/2 (PDF)
6/3/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2001   Bekendmaking (11696-11720)
8/6/2001   Erratum (19175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2001 15 5/3/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2001 0 5/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2001 7/4/2001 , blz 11696-11720
Errata
Op 8/6/2001 , blz 19175

Kruispuntbank van de wetgeving