S. 2-646 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de invoering van een wereldwijd verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen
Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
wapenbeperking
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
wapenopslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-646/1 2-646/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/2/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/2/2001   Indiening Doc. 2-646/1 2-646/1 (PDF)
15/2/2001   Inoverwegingneming
15/2/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2001   Verzending naar commissie
22/2/2001   Inschrijving op agenda
22/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
22/2/2001   Niet behandeld
21/3/2001   Inschrijving op agenda
21/3/2001   Hoorzitting met de heer Stan Brabant, Handicap International, sectie BelgiŽ
over de problematiek van de antihanteerbaarheidsmechanismen
21/3/2001   Hoorzitting met de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging
over de problematiek van de antihanteerbaarheidsmechanismen
21/3/2001   Hoorzitting de heer Champenois, kabinetschef van de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
over de problematiek van de antihanteerbaarheidsmechanismen
21/3/2001   Gedachtewisseling
21/3/2001   Regeling der werkzaamheden
22/5/2001   Inschrijving op agenda
22/5/2001   Uitgesteld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 22/2/2001, 21/3/2001

Kruispuntbank van de wetgeving