S. 2-638 Dossierfiche K. 50-101

Wetsontwerp tot beteugeling van het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State
Servais Verherstraeten   Jo Vandeurzen   Tony Van Parys  

beroep tot nietigverklaring
rechtsvordering
recht om voor het gerecht te treden
rechtsmisbruik
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-101/1 Wetsvoorstel 16/9/1999
K. 50-101/2 Amendementen 14/12/1999
K. 50-101/3 Amendementen 10/1/2000
K. 50-101/4 Advies van de Raad van State 29/3/2000
K. 50-101/5 Amendementen 26/4/2000
K. 50-101/6 Amendement 3/5/2000
K. 50-101/7 Amendementen 14/6/2000
K. 50-101/8 Amendement 21/6/2000
K. 50-101/9 Advies van de Raad van State 27/9/2000
K. 50-101/10 Amendementen 10/1/2001
K. 50-101/11 Verslag namens de commissie 19/1/2001
K. 50-101/12 Tekst aangenomen door de commissie 19/1/2001
K. 50-101/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/1/2001
2-638/1 2-638/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/1/2001
2-638/2 2-638/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2002
2-638/3 2-638/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 15/1/2002
2-638/4 2-638/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 31/1/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/9/1999   Indiening Doc. K. 50-101/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
9/2/2000   Externe adviesaanvraag: Raad van State
31/3/2000   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-101/4
28/6/2000   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/10/2000   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-101/9
19/1/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-101/11
23/1/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 17-22
25/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-7/o29)
Integraal verslag nr. 105, p. 39
Doc. K. 50-101/13
25/1/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/1/2001   Overzending Doc. 2-638/1 2-638/1 (PDF)
26/1/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/1/2002   Inschrijving op agenda
31/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
31/1/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
Doc. 2-638/4 2-638/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/1/2001   Verzending naar commissie
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
15/1/2002   Bespreking
15/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/1/2002   Aanneming zonder amendering
15/1/2002   Vertrouwen rapporteur
31/1/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/2002   Bekendmaking (11181-11182)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/1/2001, 25/1/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/1/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2002 16/3/2002 , blz 11181-11182

Kruispuntbank van de wetgeving