S. 2-637 Dossierfiche K. 50-1063

Wetsontwerp betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen
Regering G. Verhofstadt I  

pensioenregeling
arbeidsrechtspraak
Rijksdienst voor Pensioenen
bejaarde
inkomensgarantie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1063/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/1/2001
2-637/1 2-637/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/1/2001
2-637/2 2-637/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/2/2001
2-637/3 2-637/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2001
2-637/4 2-637/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/3/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
18/1/2001   Splitsing Doc. K. 50-934/3
23/1/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 2-17
25/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 105, p. 37-38
Doc. K. 50-1063/1
25/1/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/1/2001   Overzending Doc. 2-637/1 2-637/1 (PDF)
26/1/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-99 Hand. 2-99 (PDF)
8/3/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-99 Hand. 2-99 (PDF)
8/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
Doc. 2-637/4 2-637/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/1/2001   Verzending naar commissie
21/2/2001   Inschrijving op agenda
21/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
21/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
21/2/2001   Aanneming zonder amendering
21/2/2001   Vertrouwen rapporteur
8/3/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-637/4 2-637/4 (PDF)
22/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2001   Bekendmaking (10250-10251)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/1/2001, 25/1/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/3/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/2/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2001 29/3/2001 , blz 10250-10251

Kruispuntbank van de wetgeving