S. 2-632 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het sociaal statuut van de thuiswerkende ouder
Gerda Van Steenberge    Roeland Raes    Frank Creyelman   

kinderoppas
gezinsbeleid
huisvrouw
ouderverlof
huishoudloon
motie van het Parlement
maatschappelijke positie
ouderschapstoelage

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-632/1 2-632/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/1/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2001   Indiening Doc. 2-632/1 2-632/1 (PDF)
8/3/2001   Inoverwegingneming
8/3/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/3/2001   Verzending naar commissie
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Yves Buysse
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 6/2/2002

Kruispuntbank van de wetgeving