S. 2-629 Dossierfiche K. 50-989

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen
Geert Bourgeois   Karel Van Hoorebeke  

wetspublicatie
strafprocedure
strafrechtspraak
uitvaardiging van een wet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-989/1 Wetsvoorstel 29/11/2000
K. 50-989/2 Amendement 11/12/2000
K. 50-989/3 Amendement 18/12/2000
K. 50-989/4 Amendementen 9/1/2001
K. 50-989/5 Verslag namens de commissie 12/1/2001
K. 50-989/6 Tekst aangenomen door de commissie 12/1/2001
K. 50-989/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/1/2001
2-629/1 2-629/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/1/2001
2-629/2 2-629/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/2/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2000   Indiening Doc. K. 50-989/1
30/11/2000   Inoverwegingneming
30/11/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 85, p. 22
12/1/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-989/5
18/1/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 36-37
18/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o3)
Integraal verslag nr. 103, p. 48-49
Doc. K. 50-989/7
18/1/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/1/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-629/1 2-629/1 (PDF)
6/2/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-629/2 2-629/2 (PDF)
6/2/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/2/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/2/2001   Bekrachtiging en afkondiging
17/3/2001   Bekendmaking (8446-8447)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/1/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/1/2001 0 5/2/2001
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/1/2001 15 5/2/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/2001 17/3/2001 , blz 8446-8447

Kruispuntbank van de wetgeving