S. 2-625 Dossierfiche                  

Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

verdeling van de bevoegdheden
ontwikkelingshulp
gewesten en gemeenschappen van België
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2000   Indiening
14/12/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2000   Verzending naar commissie
14/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Uitgesteld
18/1/2001   Inschrijving op agenda
18/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens
18/1/2001   Hoorzitting met mevrouw L. De Greef, verantwoordelijke voor de budgettaire programmatie en beheer van de DGIS (directie-generaal internationale samenwerking) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
18/1/2001   Gedachtewisseling
23/1/2001   Inschrijving op agenda
23/1/2001   Hoorzitting met professor Marc Poncelet (ULg)
23/1/2001   Hoorzitting met professor Robrecht Renard (Universiteit Antwerpen)
23/1/2001   Gedachtewisseling
6/2/2001   Inschrijving op agenda
6/2/2001   Hoorzitting met mevrouw Mieke Molemans, voorzitster van de "Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid-beweging-11.11.11."
6/2/2001   Hoorzitting met mevrouw Han Verleyen, studiemedewerker Belgisch beleid van de "Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid-beweging-11.11.11.
6/2/2001   Hoorzitting met de heer Jean Reynaert, directeur van Coprogram
6/2/2001   Gedachtewisseling
6/2/2001   Hoorzitting met de heer Joseph Chantraine (BTC), gewezen coöperant
6/2/2001   Hoorzitting met de heer Rik Neel, gewezen coöperant
6/2/2001   Gedachtewisseling
8/2/2001   Inschrijving op agenda
8/2/2001   Hoorzitting met de heer Luc D'Haese, directeur-generaal van de BTC
8/2/2001   Gedachtewisseling
16/2/2001   Inschrijving op agenda
16/2/2001   Hoorzitting met Professor Doom (Universiteit Gent)
16/2/2001   Hoorzitting met mevrouw Cristina Funès-Noppen, bijzonder commissaris DGIS
16/2/2001   Hoorzitting met de heer Roland Axters, verantwoordelijke van de dienst Audit en Methoden
16/2/2001   Hoorzitting met de heer Frédéric Renard, adjunct van de bijzondere commissaris en oud-ambassadeur in Vietnam
16/2/2001   Hoorzitting met de heer Dirk Teerlinck, raadgever verantwoordelijk voor het Overlevingsfonds
16/2/2001   Hoorzitting met de heer Pierre Galand, voorzitter van de CNCD/Opération 11.11.11
16/2/2001   Hoorzitting met de heer Dominique Weerts, secretaris-generaal van de CNCD/Opération 11.11.11
16/2/2001   Hoorzitting met Professor de Maret, Rector van de ULB
16/2/2001   Hoorzitting met de heer Emile Adriaensens, DGIS-attaché bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
20/3/2001   Inschrijving op agenda
20/3/2001   Hoorzitting met de heer Pietro Veglio, vertegenwoordiger van de OESO (Parijs)
20/3/2001   Gedachtewisseling
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Hoorzitting met de heer Stefaan Van Mulders, administratie Buitenlands Beleid van de Vlaamse Gemeenschap
17/4/2001   Hoorzitting met mevrouw Tineke Van der Eecken, medewerker van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking
17/4/2001   Hoorzitting met de heer Willy Blockx, secretaris-generaal van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB)
17/4/2001   Gedachtewisseling
24/4/2001   Inschrijving op agenda
24/4/2001   Hoorzitting met de heer Jean-Christophe Péterkenne, adjunct-kabinetschef, en met de heer Valéry Zuinen, kabinetsmedewerker, van de minister-president van het Waalse Gewest
24/4/2001   Hoorzitting met de heer Etienne Van Parys, secretaris-generaal, en de heer Marc Wolff, directeur van ACODEV (Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au développement)
10/5/2001   Inschrijving op agenda
10/5/2001   Bespreking
bespreking van de conclusies
11/5/2001   Inschrijving op agenda
11/5/2001   Bespreking
bespreking van de conclusies
11/5/2001   Regeling der werkzaamheden
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Bespreking van de conclusies
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Bespreking van de conclusies
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Bespreking
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Gedachtewisseling
over de werkzaamheden inzake de defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 18/1/2001, 23/1/2001, 6/2/2001, 8/2/2001, 16/2/2001, 20/3/2001, 17/4/2001, 24/4/2001, 10/5/2001, 11/5/2001, 26/3/2002, 26/11/2002