S. 2-618 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming
Anne-Marie Lizin    Philippe Mahoux   

verkiezing
toezicht op de verkiezingen
stemming
toepassing van informatica
optisch herkennen van tekens
telling van de stemmen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-618/1 2-618/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/1/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/1/2001   Indiening Doc. 2-618/1 2-618/1 (PDF)
15/2/2001   Inoverwegingneming
15/2/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/2/2001   Verzending naar commissie
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs, Iris Van Riet
20/2/2001   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 20/2/2001

Kruispuntbank van de wetgeving