S. 2-607 Dossierfiche K. 50-978

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen
Jean-Pierre Grafé   Anne Barzin   Alfons Borginon   Thierry Giet   Michèle Gilkinet   Guy Hove   Georges Lenssen   Servais Verherstraeten   Henk Verlinde  

terminologie
vennootschapsrecht
boekhouding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-978/1 Wetsvoorstel 23/11/2000
K. 50-978/2 Amendementen 7/12/2000
K. 50-978/3 Verslag namens de commissie 15/12/2000
K. 50-978/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/12/2000
K. 50-978/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2000
2-607/1 2-607/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/12/2000
2-607/2 2-607/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/1/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/11/2000   Indiening Doc. K. 50-978/1
15/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-978/3
21/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 16-17
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 100, p. 35
Doc. K. 50-978/5
21/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-607/1 2-607/1 (PDF)
16/1/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-607/2 2-607/2 (PDF)
16/1/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/1/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/1/2001   Bekrachtiging en afkondiging
6/2/2001   Bekendmaking (3002-3007)
6/4/2001   Erratum (11603)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/12/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/12/2000 15 15/1/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/12/2000 0 15/1/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/1/2001 6/2/2001 , blz 3002-3007
Errata
Op 6/4/2001 , blz 11603

Kruispuntbank van de wetgeving