S. 2-605 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 95bis in het reglement van de Senaat ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten
Guy Moens   

politieke moraal
cumulatie van inkomsten
cumulatie van ambten
afgevaardigde
reglement van het parlement
statuut van de afgevaardigden
vergoeding voor afgevaardigden
mandaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-605/1 2-605/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 20/12/2000
2-605/2 2-605/2 (PDF) Amendement 23/1/2001
2-605/3 2-605/3 (PDF) Verslag namens het Bureau 25/1/2001
2-605/4 2-605/4 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 25/1/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/2000   Indiening Doc. 2-605/1 2-605/1 (PDF)
21/12/2000   Inoverwegingneming
21/12/2000   Verzending naar Bureau
21/12/2000   Inschrijving op agenda
25/1/2001   Algemene bespreking Hand. 2-90 Hand. 2-90 (PDF)
25/1/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-90 Hand. 2-90 (PDF)
25/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 2-90 Hand. 2-90 (PDF)
  Behandeling in Bureau
21/12/2000   Verzending naar Bureau
11/1/2001   Inschrijving op agenda
11/1/2001   Bespreking
18/1/2001   Bespreking
25/1/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd
25/1/2001   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 25/1/2001
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/1/2001
Behandeling in Bureau
Gestemd 25/1/2001

Kruispuntbank van de wetgeving