S. 2-604 Dossierfiche K. 50-371

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons
André Bourgeois   

territoriale bevoegdheid
taalgebruik
administratieve indeling
burgerlijke rechtspraak
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-371/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
K. 50-371/2 Amendementen 16/2/2000
K. 50-371/3 Verslag namens de commissie 6/3/2000
K. 50-371/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2000
K. 50-371/5 Belangenconflict (advies) - Verslag 18/4/2000
K. 50-371/6 Verslag 18/4/2000
K. 50-371/7 Amendementen 30/11/2000
K. 50-371/8 Amendementen 12/12/2000
K. 50-371/10 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2000
K. 50-371/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/12/2000
2-604/1 2-604/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/12/2000
2-604/2 2-604/2 (PDF) Amendementen 20/12/2000
2-604/3 2-604/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2000
2-604/4 2-604/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/12/2000
K. 50-371/9 Aanvullend verslag 27/12/2000
2-604/5 2-604/5 (PDF) Verslag namens het Bureau 15/3/2001
2-604/6 2-604/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/3/2001
2-604/7 2-604/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/3/2001
2-604/8 2-604/8 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 29/3/2001
2-604/9 2-604/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 29/3/2001
2-604/10 2-604/10 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag 29/3/2001
2-604/11 2-604/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 29/3/2001
K. 50-371/12 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/3/2001
K. 50-371/13 Amendementen 17/4/2001
K. 50-371/14 Verslag namens de commissie 23/4/2001
K. 50-371/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Kamer) Doc. K. 50-371/1
6/3/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-371/3
16/3/2000   Verdaging (belangenconflict-motie Vlaams Parlement)
Handelingen nr. 48, p. 20-21
18/4/2000   Verslag (overleg-belangencnflict) Doc. K. 50-371/6
27/4/2000   Mededeling (belangenconflict)
Handelingen nr. 52, p. 30-31
31/5/2000   Mededeling (belangenconflict)
Handelingen nr. 59, p. 43
30/11/2000   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 85, p. 17
13/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-371/10
14/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 30-31
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-22/o29)
Integraal verslag nr. 92, p. 48-49
Doc. K. 50-371/11
14/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
15/12/2000   Overzending
15/12/2000   Verzending naar commissie: Justitie
19/12/2000   Inschrijving op agenda
21/12/2000   Schorsing van de procedure
Motie van het Vlaams Parlement d.d. 21.12.2000 waarin het verklaart ernstig in zijn belangen te zijn geschonden
21/12/2000   Verzending naar Bureau
22/3/2001   Inschrijving op agenda
27/3/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-604/6 2-604/6 (PDF)
29/3/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-604/7 2-604/7 (PDF)
29/3/2001   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag Doc. 2-604/10 2-604/10 (PDF)
29/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
29/3/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-6/o2) Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/12/2000   Verzending naar commissie
21/12/2000   Verzending naar Bureau
  [K4] Behandeling door Kamer
29/3/2001   Overzending Doc. K. 50-371/12
23/4/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd, errata) Doc. K. 50-371/14
26/4/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 122, p. 28-37 + p. 39-40
26/4/2001   Vraag om advies van de Raad van State (verworpen na stemming)
Integraal verslag nr. 122, p. 39
26/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-22/o20)
Integraal verslag nr. 122, p. 40-41
Doc. K. 50-371/15
26/4/2001   Aanneming zonder amendering
Errata
26/4/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2001   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2001   Bekendmaking (14087-14091)
12/5/2001   Erratum (15609)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/12/2000
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/3/2001
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  
[K4] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/4/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2001 28/4/2001 , blz 14087-14091
Errata
Op 12/5/2001 , blz 15609

Kruispuntbank van de wetgeving