S. 2-60 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen
Wim Verreycken   

militair personeel
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-60/1 2-60/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/9/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/9/1999   Indiening Doc. 2-60/1 2-60/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
3/11/1999   Inschrijving op agenda
3/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Gerda Staveaux-Van Steenberge
3/11/1999   Interne adviesaanvraag: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie voor advies: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/11/1999   Verzending naar commissie voor advies
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 3/11/1999
Commissie voor advies: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie voor advies