S. 2-594 Dossierfiche K. 50-1231

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
binnenvaart
navigatievoorschriften
verontreiniging van de waterlopen
stroomgebied van de Rijn
ADN-overeenkomst
Nederland
Frankrijk
Zwitserland
Duitsland
Centrale Commissie voor de Rijnvaart
zoetwaterecosysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-594/1 2-594/1 (PDF) Wetsontwerp 6/12/2000
2-594/2 2-594/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2001
K. 50-1231/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/5/2001
K. 50-1231/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2000   Indiening Doc. 2-594/1 2-594/1 (PDF)
6/12/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/12/2000   Verzending naar commissie
29/3/2001   Inschrijving op agenda
29/3/2001   Uitgesteld
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Uitgesteld
19/4/2001   Inschrijving op agenda
19/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
19/4/2001   Bespreking
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/4/2001   Aanneming zonder amendering
19/4/2001   Tekst aangenomen
19/4/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/5/2001   Overzending Doc. K. 50-1231/1
30/5/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 338 + nr. 344
14/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 24
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 133, p.40-41
Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
Doc. K. 50-1231/2
14/6/2001   Aanneming zonder amendering
14/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
13/4/2004   Bekendmaking (20484-20485)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/4/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 13/4/2004 , blz 20484-20485

Kruispuntbank van de wetgeving