S. 2-591 Dossierfiche K. 50-966

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken
Regering G. Verhofstadt I  

aansprakelijkheid van de producent
nationale uitvoeringsmaatregel
visserijproductie
landbouwproduct
dierlijk product
gebrekkig product
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-966/1 Wetsontwerp 20/11/2000
K. 50-966/2 Amendement 28/11/2000
K. 50-966/3 Verslag namens de commissie 30/11/2000
K. 50-966/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/11/2000
2-591/1 2-591/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/12/2000
2-591/2 2-591/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/11/2000   Indiening Doc. K. 50-966/1
30/11/2000   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-966/3
30/11/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 85, p. 18
30/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+139/-0/o3)
Integraal verslag nr. 85, p. 27-28
Doc. K. 50-966/4
30/11/2000   Aanneming zonder amendering
Verbeterd door de commissie
28/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/16 2-82/16 (PDF)
28/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/16 2-82/16 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
1/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-591/1 2-591/1 (PDF)
7/12/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-591/2 2-591/2 (PDF)
7/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
19/12/2000   Bekendmaking (42220)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/11/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/12/2000 5 6/12/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 2/12/2000 5 6/12/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/12/2000 0 6/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/12/2000 19/12/2000 , blz 42220

Kruispuntbank van de wetgeving