S. 2-590 Dossierfiche K. 50-935

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4°, van de nieuwe gemeentewet
Robert Denis   Willy Cortois   André Frédéric   Charles Janssens   Paul Tant   Jean-Pierre Detremmerie  

provincie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
regionale overheid
status van de verkozen persoon
onverenigbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-935/1 Wetsvoorstel 8/11/2000
K. 50-935/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/11/2000
2-590/1 2-590/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/12/2000
2-590/2 2-590/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2000
2-590/3 2-590/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2000
2-590/4 2-590/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/11/2000   Indiening Doc. K. 50-935/1
16/11/2000   Inoverwegingneming
16/11/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 83, p. 16
22/11/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 192
30/11/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 85, p. 20-21
30/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+143/-0/o1)
Integraal verslag nr. 85, p. 27
Doc. K. 50-935/2
30/11/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-590/1 2-590/1 (PDF)
8/12/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr.36
8/12/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2000   Inschrijving op agenda
20/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
20/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/12/2000   Verzending naar commissie
12/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
12/12/2000   Uiteenzetting door de heer A. Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
12/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
12/12/2000   Aanneming zonder amendering
14/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-590/2 2-590/2 (PDF)
14/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-590/3 2-590/3 (PDF)
20/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
16/1/2001   Bekendmaking (1090)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/11/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/12/2000, 14/12/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/12/2000 15 18/12/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr.36
Onderzoekstermijn (S1) 9/12/2000 60 15/2/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2000 16/1/2001 , blz 1090

Kruispuntbank van de wetgeving