S. 2-589 Dossierfiche K. 50-855

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
internationaal privaatrecht
bescherming van de consument
periode-eigendom
elektronische handtekening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-855/1 Wetsontwerp 29/8/2000
K. 50-855/2 Amendement 7/11/2000
K. 50-855/3 Verslag namens de commissie 24/11/2000
K. 50-855/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/11/2000
2-589/1 2-589/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/12/2000
2-589/2 2-589/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/8/2000   Indiening Doc. K. 50-855/1
24/11/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-855/3
30/11/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 85, p. 19-20 + p. 26
30/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o46)
Integraal verslag nr. 85, p. 26-27
Doc. K. 50-855/4
30/11/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-589/1 2-589/1 (PDF)
19/12/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-589/2 2-589/2 (PDF)
19/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/1/2001   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/2001   Bekendmaking (5101)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/11/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/12/2000 15 18/12/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/12/2000 0 18/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/1/2001 21/2/2001 , blz 5101

Kruispuntbank van de wetgeving