S. 2-581 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de opheffing van de verplichting de uitslag van een aids-test voor te leggen om een Belgisch visum, een werkvergunning of een verblijfsvergunning te verkrijgen
Georges Dallemagne    Vincent Van Quickenborne   

aids
werkvergunning
buitenlandse student
toelating van vreemdelingen
motie van het Parlement
vrij verkeer van personen
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-581/1 2-581/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/11/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2000   Indiening Doc. 2-581/1 2-581/1 (PDF)
30/11/2000   Inoverwegingneming
30/11/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/11/2000   Verzending naar commissie
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving