S. 2-578 Dossierfiche K. 50-839

Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de overheidssector
Regering G. Verhofstadt I  

betaalde vakantie
nationale uitvoeringsmaatregel
nachtwerk
ploegendienst
wekelijkse rusttijd
overheidsapparaat
rusttijd
arbeidsduur
indeling van de werktijd

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-839/1 Wetsontwerp 7/8/2000
K. 50-839/2 Amendementen 25/10/2000
K. 50-839/3 Verslag namens de commissie 10/11/2000
K. 50-839/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/11/2000
K. 50-839/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/11/2000
2-578/1 2-578/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/11/2000
2-578/2 2-578/2 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 5/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/8/2000   Indiening Doc. K. 50-839/1
10/11/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 50-839/3
16/11/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 83, p. 16
16/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag n° 83, p. 18
Doc. K. 50-839/5
16/11/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/11/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-578/1 2-578/1 (PDF)
5/12/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-578/2 2-578/2 (PDF)
5/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
5/1/2001   Bekendmaking (212-219)
31/1/2001   Erratum (2536-2537)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/11/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/11/2000 15 4/12/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/11/2000 0 4/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/12/2000 5/1/2001 , blz 212-219
Errata
Op 31/1/2001 , blz 2536-2537

Kruispuntbank van de wetgeving