S. 2-577 Dossierfiche K. 50-841

Wetsontwerp tot wijziging van de benaming van het Vast Wervingssecretariaat
Regering G. Verhofstadt I  

SELOR
terminologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-841/1 Wetsontwerp 18/8/2000
K. 50-841/2 Verslag namens de commissie 10/11/2000
K. 50-841/3 Tekst aangenomen door de commissie 10/11/2000
K. 50-841/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/11/2000
2-577/1 2-577/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/11/2000
2-577/2 2-577/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/8/2000   Indiening Doc. K. 50-841/1
10/11/2000   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-841/2
16/11/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 83, p. 15-16
16/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 83, p. 18
Doc. K. 50-841/4
16/11/2000   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
12/10/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/14 2-82/14 (PDF)
12/10/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/14 2-82/14 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
17/11/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-577/1 2-577/1 (PDF)
5/12/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-577/2 2-577/2 (PDF)
5/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2000   Bekendmaking (43038)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/11/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/11/2000 15 4/12/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 18/11/2000 15 4/12/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/11/2000 0 4/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/12/2000 28/12/2000 , blz 43038

Kruispuntbank van de wetgeving