S. 2-566 Dossierfiche K. 50-1916

De politieke vernieuwing : de deontologie van het politieke mandaat
commissie voor politieke vernieuwing  

bemiddelaar
politieke moraal
financieel belang van de leden
cumulatie van ambten
ministeriŽle verantwoordelijkheid
afgevaardigde
depolitisering
overheidsapparaat
onverenigbaarheid
minister
bevoegdheid van het Parlement
reglement van het parlement
verkiezing
politieke partijen
beroepsdeontologie
absenteÔsme
kandidaat
mandaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-566/1 2-566/1 (PDF) Tussentijds verslag 9/7/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2000   Indiening
13/11/2000   Verzending naar commissie: Politieke vernieuwing
  Commissie: Politieke vernieuwing
13/11/2000   Verzending naar commissie
13/11/2000   Inschrijving op agenda
13/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Daniel Bacquelaine, Paul Wille
13/11/2000   Bespreking
29/1/2001   Inschrijving op agenda
29/1/2001   Gedachtewisseling
met de heer Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement, over de "Deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking" en de werking van de deontologische commissie van het Vlaams Parlement
5/2/2001   Inschrijving op agenda
5/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Daniel Bacquelaine
5/2/2001   Bespreking
van de synthesenota
19/2/2001   Inschrijving op agenda
19/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Daniel Bacquelaine, Mimi Kestelijn-Sierens
19/2/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking van de synthesenota
5/3/2001   Inschrijving op agenda
5/3/2001   Regeling der werkzaamheden
12/3/2001   Inschrijving op agenda
12/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking van de synthesenota
19/3/2001   Inschrijving op agenda
19/3/2001   Bespreking
19/3/2001   Regeling der werkzaamheden
26/3/2001   Inschrijving op agenda
26/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking van de synthesenota
26/4/2001   Inschrijving op agenda
26/4/2001   Schorsing van de vergadering
Quorum niet bereikt (art. 19, 1bis, Kamerreglement)
5/11/2001   Inschrijving op agenda
5/11/2001   Bespreking
5/11/2001   Schorsing van de vergadering
Quorum niet bereikt (art. 19, 1bis, Kamerreglement)
19/11/2001   Inschrijving op agenda
19/11/2001   Bespreking
van de vragenlijsten
26/11/2001   Inschrijving op agenda
26/11/2001   Bespreking
van de vragenlijsten
3/12/2001   Inschrijving op agenda
3/12/2001   Bespreking
van de vragenlijsten
10/12/2001   Inschrijving op agenda
10/12/2001   Schorsing van de vergadering
Quorum niet bereikt (art. 19, 1bis, Kamerreglement)
17/12/2001   Inschrijving op agenda
17/12/2001   Bespreking
voortzetting van de bespreking van de vragenlijsten
14/1/2002   Inschrijving op agenda
14/1/2002   Schorsing van de vergadering
Quorum niet bereikt (art. 19, 1bis, Kamerreglement)
21/1/2002   Inschrijving op agenda
21/1/2002   Bespreking
voortzetting van de bespreking van de vragenlijsten
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Politieke vernieuwing
In behandeling 13/11/2000, 29/1/2001, 5/2/2001, 19/2/2001, 5/3/2001, 12/3/2001, 19/3/2001, 26/3/2001, 5/11/2001, 19/11/2001, 26/11/2001, 3/12/2001, 17/12/2001, 21/1/2002

Kruispuntbank van de wetgeving