S. 2-565 Dossierfiche                  

Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

immigratie
politiek asiel
EU-beleid
mensenhandel
Europol
grenscontrole
toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
internationaal humanitair recht
Dienst Vreemdelingenzaken
integratie van migranten
remigratie
maatschappelijk of themadebat
demografie
vergrijzing van de bevolking
migrerende werknemer
bevolkingsbeleid
werkvergunning
arbeidsmarkt
uitbreiding van de Europese Unie
sociale begroting
sociale zekerheid
illegale werknemer
vrij verkeer van werknemers
vraag naar arbeidskrachten
asielzoeker
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-565/1 2-565/1 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2001
2-565/2 2-565/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2000   Indiening
7/11/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-138 Hand. 2-138 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-5/o10) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/11/2000   Verzending naar commissie
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif, Marie Nagy, Paul Wille
7/11/2000   Hoorzitting met de heer Pascal Smet, adjunct-kabinetschef van de minister van Binnenlandse Zaken
De hervormingsplannen van de Dienst Vreemdelingenzaken
7/11/2000   Hoorzitting met de heer Jean Cornil, adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
De recente voorstellen in verband met de opvang van asielzoekers
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Hoorzitting met mevrouw Bosschaert, verantwoordelijke voor de afdeling visa van het ministerie van Buitenlandse Zaken
14/11/2000   Gedachtewisseling
met de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
14/11/2000   Gedachtewisseling
met de heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
22/11/2000   Inschrijving op agenda
22/11/2000   Hoorzitting met de heer Dominique Michel, secretaris-generaal van Agoria (ex-Fabrimetal)
22/11/2000   Hoorzitting met de heer Van Daele, federaal secretaris van het ABVV
22/11/2000   Hoorzitting met de heer Frank Van Thillo, federaal secretaris van de BTB-Wegvervoer
22/11/2000   Hoorzitting met mevrouw Sandra Rosvelds, adviseur bij de studiedienst van het ACV
22/11/2000   Gedachtewisseling
5/12/2000   Inschrijving op agenda
5/12/2000   Hoorzitting met de dames Mary Collins en Colette De Troy, vertegenwoordigers van de "Europese lobby van de vrouwen"
over de gender-dimensie van het Europese asielbeleid
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Uitgesteld
Uitgesteld
7/12/2000   Inschrijving op agenda
7/12/2000   Hoorzitting met mevrouw Sonja Kohnenmergen, afgevaardigde van de Vereniging van Belgische Ondernemingen (VBO)
7/12/2000   Hoorzitting met de heer Marc Andries, adviseur bij het Vlaams Economisch Verbond (VEV)
7/12/2000   Hoorzitting met de heer Eric Decoo, afgevaardigde van de Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden van BelgiŽ (ACLVB)
7/12/2000   Hoorzitting met de heer Edwin Loof, afgevaardigde van het Algemeen Christelijk Vakvebond (ACV)
7/12/2000   Hoorzitting met mevrouw Bosschaert, verantwoordelijke voor de afdeling visa van het ministerie van Buitenlandse Zaken
7/12/2000   Hoorzitting met de heer Schewebach, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken
7/12/2000   Hoorzitting met de heer Barbaix, verantwoordelijke voor de visa bij de Dienst Vreemdelingenzaken
9/1/2001   Inschrijving op agenda
9/1/2001   Hoorzitting met de heer Pascal Smet, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
9/1/2001   Hoorzitting met de heren Marc Joolen en Jean-Marc Biquet, afgevaardigden van "Artsen zonder Grenzen"
9/1/2001   Gedachtewisseling
18/1/2001   Inschrijving op agenda
18/1/2001   Bezoek aan de Dienst Vreemdelingenzaken
23/1/2001   Inschrijving op agenda
23/1/2001   Gedachtewisseling
met mevrouw L. Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de "economische immigratie".
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Hoorzitting met de heer Englert en mevrouw Lambrecht, respectievelijk adviseur bij het plan en eerste opdrachthoudster van het Planbureau
over "de wenselijkheid van selectieve immigratie als oplossing voor het eventueel demografisch deficit"
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Hoorzitting met de heer Auquier van "l'Union wallonne des entreprises"
13/3/2001   Inschrijving op agenda
13/3/2001   Hoorzitting met de heer Schewebach, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken
over de verstrekking van visa aan buitenlandse studenten
13/3/2001   Gedachtewisseling
27/3/2001   Inschrijving op agenda
27/3/2001   Bezoek aan de opvangcentra voor asielzoekers van Erezťe en Jumet
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Bezoek aan open centra voor asielzoekers
open centra voor asielzoekers van Brussel (Klein Kasteeltje) en Kapellen
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Marie Nagy, Paul Wille
12/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Bespreking
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Bespreking
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Bespreking
3/7/2001   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding
3/7/2001   Vertrouwen rapporteur
19/7/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale economie en aan de Minister van de Binnenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/11/2000, 14/11/2000, 22/11/2000, 5/12/2000, 7/12/2000, 9/1/2001, 23/1/2001, 13/2/2001, 20/2/2001, 13/3/2001, 12/6/2001, 19/6/2001, 26/6/2001, 3/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving