S. 2-564 Dossierfiche                  

E-government op het vlak van de federale, provincie- en gemeentebesturen
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

administratieve hervorming
regionale overheid
plaatselijke overheid
betrekking tussen overheid en burger
informatiemaatschappij
computerbewijs
elektronische post
interactief net
internet
overheidsadministratie
elektronische overheid
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-564/1 2-564/1 (PDF) Verslag namens de commissie 16/1/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2000   Indiening
7/11/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/2/2001   Inschrijving op agenda
8/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-93 Hand. 2-93 (PDF)
8/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-94 Hand. 2-94 (PDF)
8/2/2001   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/11/2000   Verzending naar commissie
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs, Iris Van Riet
7/11/2000   Hoorzitting met de heren Fabrice Lťveque en Jean-Michel Herbint, ambtenaren bij de communicatiecel van het stadsbestuur van Mons
7/11/2000   Hoorzitting met mevrouw Marcelis, directeur-generaal, de heer Van de Bauwhede, verantwoordelijke voor de informatietechnologie en GIS, mevrouw Schelstraete, verantwoordelijke voor de interne communicatie en de heer De Meyer, verantwoordelijke voor de voorl
7/11/2000   Hoorzitting met†de heer Kurt Jans, informaticus van de gemeente Kampenhout
7/11/2000   Hoorzitting met de heer BenoÓt Sonveaux, webmaster van de stad Hoei
28/11/2000   Inschrijving op agenda
28/11/2000   Hoorzitting met de heer Jan Deckers, afgevaardigde van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
28/11/2000   Hoorzitting met mevrouw Anne-Marie Vastesaeger, afgevaardigde van de Vereniging voor Belgische steden en gemeenten (VBSG)
5/12/2000   Inschrijving op agenda
5/12/2000   Gedachtewisseling
met de heer Luc Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
5/12/2000   Hoorzitting met mevrouw Blondiau, Union des villes et communes de Wallonie (U.V.C.W.)
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Gedachtewisseling
met de heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
6/12/2000   Gedachtewisseling
met de heer Charles Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
9/1/2001   Inschrijving op agenda
9/1/2001   Lezing van het verslag
16/1/2001   Inschrijving op agenda
16/1/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-564/1 2-564/1 (PDF)
8/2/2001   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 8/2/2001
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 8/2/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/11/2000, 28/11/2000, 5/12/2000, 6/12/2000, 16/1/2001

Kruispuntbank van de wetgeving