S. 2-563 Dossierfiche                  

Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek van de verwijdering van twee speurders uit de Brusselse onderzoekscel "Neufchâteau"
Frans Lozie   

seksueel misdrijf
enquêtecommissie
gerechtelijk onderzoek
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-563/1 2-563/1 (PDF) Voorstel 9/10/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2000   Indiening Doc. 2-563/1 2-563/1 (PDF)
16/11/2000   Inoverwegingneming
16/11/2000   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/11/2000   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving