S. 2-562 Dossierfiche                  

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige rechter in het Arbitragehof

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-562/1 2-562/1 (PDF) Kandidatenlijst 26/10/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/10/2000   Indiening Doc. 2-562/1 2-562/1 (PDF)
16/11/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/12/2000   Inschrijving op agenda
7/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 2-83 Hand. 2-83 (PDF)
7/12/2000   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/11/2000   Verzending naar commissie
16/11/2000   Inschrijving op agenda
16/11/2000   Hoorzitting met de heer Andrť Alen, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven
16/11/2000   Hoorzitting met de heer Guido Bresseleers, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
16/11/2000   Hoorzitting met de heer Ghislain Dhaeyer, raadsheer in het Hof van cassatie
16/11/2000   Hoorzitting met de heer Etienne Goethals, raadsheer in het Hof van Cassatie
16/11/2000   Hoorzitting met de heer Luc Lavrysen, staatsraad
16/11/2000   Hoorzitting met mevrouw Rita Leysen, referendaris bij het Arbitragehof
7/12/2000   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 7/12/2000
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 7/12/2000
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 16/11/2000