S. 2-560 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren
Francis Poty   

strafsanctie
huisdier
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-560/1 2-560/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/10/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/10/2000   Indiening Doc. 2-560/1 2-560/1 (PDF)
25/1/2001   Inoverwegingneming
25/1/2001   Verzending naar commissie: Justitie
28/6/2001   Verzending naar een andere commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: Justitie
25/1/2001   Verzending naar commissie
28/6/2001   Verzending naar een andere commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving