S. 2-552 Dossierfiche K. 50-545

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering
Fred Erdman   JoŽlle Milquet   Geert Bourgeois   Hugo Coveliers   Thierry Giet   Charles Michel   Fauzaya Talhaoui   Tony Van Parys  

hogere rechtspraak
strafprocedure
rechten van de verdediging
rechtsvordering
rechten van de mens
openbaar ministerie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-545/1 Wetsvoorstel 28/3/2000
K. 50-545/2 Amendementen 27/6/2000
K. 50-545/3 Amendementen 3/7/2000
K. 50-545/4 Amendementen 10/7/2000
K. 50-545/5 Amendement 12/7/2000
K. 50-545/6 Amendement 19/9/2000
K. 50-545/7 Verslag namens de commissie 5/10/2000
K. 50-545/8 Tekst aangenomen door de commissie 5/10/2000
K. 50-545/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/10/2000
2-552/1 2-552/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/10/2000
2-552/2 2-552/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/11/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/3/2000   Indiening Doc. K. 50-545/1
30/3/2000   Inoverwegingneming
30/3/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Handelingen nr. 50, p. 46-47
5/10/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-545/7
12/10/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 74, p. 18-20
12/10/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 74, p. 24
Doc. K. 50-545/9
12/10/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/10/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-552/1 2-552/1 (PDF)
7/11/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-552/2 2-552/2 (PDF)
7/11/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/11/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/11/2000   Bekrachtiging en afkondiging
19/12/2000   Bekendmaking (42218-42219)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/10/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/10/2000 15 6/11/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/10/2000 0 6/11/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/11/2000 19/12/2000 , blz 42218-42219

Kruispuntbank van de wetgeving