S. 2-550 Dossierfiche K. 50-948

Wetsontwerp houdende instemming met het toegevoegd protocol, gedaan te Luxemburg op 28 januari 1997, tot wijziging van de Belgisch-Frans-Luxemburgse Conventie betreffende de uitbating van de spoorwegen van het Groothertogdom, ondertekend te Luxemburg op 17 april 1946
Regering G. Verhofstadt I  

vervoer per spoor
Luxemburg
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-550/1 2-550/1 (PDF) Wetsontwerp 2/10/2000
2-550/2 2-550/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2000
2-550/3 2-550/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/10/2000
K. 50-948/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/11/2000
K. 50-948/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/12/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/10/2000   Indiening Doc. 2-550/1 2-550/1 (PDF)
2/10/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2000   Inschrijving op agenda
9/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o1) Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/10/2000   Verzending naar commissie
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
24/10/2000   Bespreking
24/10/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/10/2000   Aanneming zonder amendering
24/10/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-550/2 2-550/2 (PDF)
24/10/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-550/3 2-550/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2000   Overzending Doc. K. 50-948/1
5/12/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 206
14/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 30
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 92, p. 48
Doc. K. 50-948/2
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
14/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
27/7/2001   Bekendmaking (25421-25425)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/3/2001 27/7/2001 , blz 25421-25425

Kruispuntbank van de wetgeving