S. 2-548 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven
Frans Lozie    Marie Nagy   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
verkiesbaarheid
kiezerslijst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-548/1 2-548/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/2000
2-548/2 2-548/2 (PDF) Advies van de Raad van State 14/9/2001
2-548/3 2-548/3 (PDF) Amendementen 10/12/2001
2-548/4 2-548/4 (PDF) Amendementen 18/12/2001
2-548/5 2-548/5 (PDF) Amendementen 5/2/2002
2-548/6 2-548/6 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2002
2-548/7 2-548/7 (PDF) Bijlagen 25/3/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2000   Indiening Doc. 2-548/1 2-548/1 (PDF)
16/11/2000   Inoverwegingneming
16/11/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/8/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/9/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-548/2 2-548/2 (PDF)
21/3/2002   Inschrijving op agenda
28/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-195 Hand. 2-195 (PDF)
28/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-195 Hand. 2-195 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+36/-33/o0)
door aanneming conclusies van de commissie
Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/11/2000   Verzending naar commissie
28/11/2000   Inschrijving op agenda
28/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse, Mia De Schamphelaere
28/11/2000   Bespreking
6/11/2001   Inschrijving op agenda
6/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere, Meryem Kaçar, Philippe Moureaux
6/11/2001   Inleidende uiteenzetting
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Hoorzitting met de heer Meindert Fennema, docent aan de Universiteit van Amsterdam
20/11/2001   Hoorzitting met de heer Kris Deschouwer, professor aan de VUB
20/11/2001   Hoorzitting met de heer Dirk Jacobs, docent aan de KUB
20/11/2001   Hoorzitting met de heer Marco Martiniello, docent aan de Ulg
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Hoorzitting met de heer Robert Senelle, professor emeritus
27/11/2001   Hoorzitting met mevrouw Marie-Claire Foblets, professor aan de KULeuven
27/11/2001   Hoorzitting met de heer Chris Rutten, burgemeester van Breda
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Hoorzitting met deskundigen en getuigen van het middenveld
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Bespreking
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Bespreking
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Einde van de algemene bespreking
19/2/2002   Aanvang van de artikelsgewijze bespreking
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
12/3/2002   Inschrijving op agenda
12/3/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+9/-6/o0)
12/3/2002   Verwerping
21/3/2002   Inschrijving op agenda
21/3/2002   Lezing van het verslag
25/3/2002   Inschrijving op agenda
25/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
28/3/2002   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 28/3/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 28/3/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 28/11/2000, 6/11/2001, 20/11/2001, 27/11/2001, 11/12/2001, 18/12/2001, 5/2/2002, 12/3/2002, 21/3/2002, 25/3/2002

Kruispuntbank van de wetgeving