S. 2-542 Dossierfiche                  

Wetsontwerp houdende instemming met de Statuten van de Internationale Studiegroep voor Tin en met de Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties te Genčve op 7 april 1989
Regering G. Verhofstadt I  

tin
Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling
internationale economie
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-542/1 2-542/1 (PDF) Wetsontwerp 24/8/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/8/2000   Indiening Doc. 2-542/1 2-542/1 (PDF)
24/8/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2000   Inschrijving op agenda
9/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/8/2000   Verzending naar commissie
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
24/10/2000   Bespreking
24/10/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/10/2000   Aanneming zonder amendering
24/10/2000   Vertrouwen rapporteur
9/11/2000   Terugzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 9/11/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving