S. 2-535 Dossierfiche K. 50-947

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische regering inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 17 februari 1999
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
Noord-MacedoniŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-535/1 2-535/1 (PDF) Wetsontwerp 20/7/2000
2-535/2 2-535/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2000
2-535/3 2-535/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/10/2000
K. 50-947/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/11/2000
K. 50-947/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/12/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2000   Indiening Doc. 2-535/1 2-535/1 (PDF)
20/7/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2000   Inschrijving op agenda
9/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o1) Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/7/2000   Verzending naar commissie
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
24/10/2000   Bespreking
24/10/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/10/2000   Aanneming zonder amendering
24/10/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-535/2 2-535/2 (PDF)
24/10/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-535/3 2-535/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2000   Overzending Doc. K. 50-947/1
5/12/2000   Aanneming in commissie (zonder verlsag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 206
14/12/2000   Bespreking
Integraal verlsag nr. 92, p. 29-30
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 92, p. 48
Doc. K. 50-947/2
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
14/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/2/2001   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28129-28135)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/2/2001 22/5/2003, blz 28129-28135