S. 2-529 Dossierfiche K. 50-502

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen
Luc Paque  

beroepsorde
dierenarts
tuchtprocedure
beroepsdeontologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-502/1 Wetsvoorstel 13/3/2000
K. 50-502/2 Verslag namens de commissie 6/7/2000
2-529/1 2-529/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2000
K. 50-502/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2000
2-529/2 2-529/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/10/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/3/2000   Indiening Doc. K. 50-502/1
23/3/2000   Inoverwegingneming
6/7/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-502/2
13/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 70, p. 58-59
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 72, p. 39
Doc. K. 50-502/3
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-529/1 2-529/1 (PDF)
19/10/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-529/2 2-529/2 (PDF)
19/10/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/11/2000   Bekrachtiging en afkondiging
15/12/2000   Bekendmaking (41962)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2000, 14/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/7/2000 15 18/10/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/7/2000 0 18/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/11/2000 15/12/2000 , blz 41962

Kruispuntbank van de wetgeving