S. 2-528 Dossierfiche K. 50-51

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5 van het Wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen
Dirk Pieters  

belasting naar aantal assen
voertuigenbelasting
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-51/1 Wetsvoorstel 7/9/1999
K. 50-51/2 Verslag namens de commissie 10/7/2000
2-528/1 2-528/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2000
K. 50-51/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2000
2-528/2 2-528/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/10/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/9/1999   Indiening Doc. K. 50-51/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
10/7/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-51/2
13/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 70, p. 57-58
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 72, p. 38
Doc. K. 50-51/3
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-528/1 2-528/1 (PDF)
19/10/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-528/2 2-528/2 (PDF)
19/10/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/11/2000   Bekrachtiging en afkondiging
29/11/2000   Bekendmaking (39977)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2000, 14/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/7/2000 15 18/10/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/7/2000 0 18/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/11/2000 29/11/2000 , blz 39977

Kruispuntbank van de wetgeving