S. 2-525 Dossierfiche K. 50-792

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren
Daniel Bacquelaine   Claude Eerdekens   Jean-Pol Poncelet   Jef Tavernier   Dirk Van der Maelen   Marc Van Peel  

partijfinanciering
financiering van een verkiezing
gemeenteraadsverkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-792/1 Wetsvoorstel 6/7/2000
K. 50-792/2 Amendementen 6/7/2000
K. 50-792/3 Amendementen 12/7/2000
2-525/1 2-525/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2000
K. 50-792/4 Verslag namens de commissie 14/7/2000
K. 50-792/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2000
K. 50-792/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2000
2-525/2 2-525/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2000
2-525/3 2-525/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/7/2000
2-525/4 2-525/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/7/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/7/2000   Indiening Doc. K. 50-792/1
6/7/2000   Inoverwegingneming
6/7/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Handelingen nr. 66, p. 27-28
14/7/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-792/4
14/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 71, p. 6-7
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o12)
Handelingen nr. 72, p. 41-42
Doc. K. 50-792/6
14/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-525/1 2-525/1 (PDF)
17/7/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 34
17/7/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2000   Inschrijving op agenda
20/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
20/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o4) Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
Doc. 2-525/4 2-525/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/7/2000   Verzending naar commissie
18/7/2000   Inschrijving op agenda
18/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacky Morael
18/7/2000   Bespreking
18/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o1)
18/7/2000   Aanneming zonder amendering
19/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-525/2 2-525/2 (PDF)
19/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-525/3 2-525/3 (PDF)
20/7/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
25/8/2000   Bekendmaking (29048-29050)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2000, 19/7/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/7/2000 15 18/10/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 34
Onderzoekstermijn (S1) 18/7/2000 60 14/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 25/8/2000 , blz 29048-29050

Kruispuntbank van de wetgeving