S. 2-523 Dossierfiche K. 50-775

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek
Regering G. Verhofstadt I  

verkiezing
toezicht op de verkiezingen
stemming
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-775/1 Wetsontwerp 30/6/2000
K. 50-775/2 Amendementen 6/7/2000
K. 50-775/3 Verslag namens de commissie 10/7/2000
K. 50-775/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2000
2-523/1 2-523/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2000
K. 50-775/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2000
2-523/2 2-523/2 (PDF) Amendementen 18/7/2000
2-523/3 2-523/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2000
2-523/4 2-523/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 19/7/2000
2-523/5 2-523/5 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-523/6 2-523/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/7/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
30/6/2000   Indiening Doc. K. 50-775/1
30/6/2000   Urgentieverzoek door de regering
artikel 40 van het reglement van de Kamer
10/7/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-775/3
13/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 70, p. 63-67
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-23/o32)
Handelingen nr. 72, p. 40-41
Doc. K. 50-775/5
14/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Overzending Doc. 2-523/1 2-523/1 (PDF)
14/7/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2000   Inschrijving op agenda
20/7/2000   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-523/5 2-523/5 (PDF)
20/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
20/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
20/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-7/o8) Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
Doc. 2-523/6 2-523/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2000   Verzending naar commissie
18/7/2000   Inschrijving op agenda
18/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
18/7/2000   Bespreking
18/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o5)
18/7/2000   Aanneming zonder amendering
19/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-523/3 2-523/3 (PDF)
19/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-523/4 2-523/4 (PDF)
20/7/2000   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
25/8/2000   Bekendmaking (29050-29053)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/7/2000, 14/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2000, 19/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 25/8/2000 , blz 29050-29053

Kruispuntbank van de wetgeving