S. 2-517 Dossierfiche K. 50-806

Wetsontwerp houdende instemming met de wisseling van brieven gedagtekend te Dakar op 10 maart en 16 november 1998 tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Senegal inzake de handelsscheepvaart, gedaan te Dakar op 1 december 1982
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
vervoer over zee
ratificatie van een overeenkomst
gedragscode
Senegal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-517/1 2-517/1 (PDF) Wetsontwerp 10/7/2000
2-517/2 2-517/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2000
2-517/3 2-517/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2000
K. 50-806/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2000
K. 50-806/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2000   Indiening Doc. 2-517/1 2-517/1 (PDF)
10/7/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
13/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
13/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/7/2000   Verzending naar commissie
12/7/2000   Inschrijving op agenda
12/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
12/7/2000   Bespreking
12/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
12/7/2000   Aanneming zonder amendering
12/7/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-517/2 2-517/2 (PDF)
12/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-517/3 2-517/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/7/2000   Overzending Doc. K. 50-806/1
13/7/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 166
14/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 71, p. 10
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 72, p. 46
Doc. K. 50-806/2
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
14/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/9/2000   Bekrachtiging en afkondiging
12/10/2001   Bekendmaking (35501-35503)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/7/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/9/2000 12/10/2001 , blz 35501-35503

Kruispuntbank van de wetgeving