S. 2-514 Dossierfiche K. 50-667

Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
Regering G. Verhofstadt I  

Duitstalige Gemeenschap
kandidaat
landelijke verkiezing
wijze van stemming
plaatsvervanger
verdeling van de stemmen
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-667/1 Wetsontwerp 23/5/2000
K. 50-667/2 Amendementen 7/6/2000
K. 50-667/3 Amendementen 14/6/2000
K. 50-667/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/6/2000
K. 50-667/4 Verslag namens de commissie 22/6/2000
K. 50-667/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 28/6/2000
K. 50-667/6 Aanvullend verslag 29/6/2000
K. 50-667/7 Tekst aangenomen door de commissie 29/6/2000
K. 50-667/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2000
K. 50-667/10 Aanvullend verslag 6/7/2000
2-514/1 2-514/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/7/2000
2-514/2 2-514/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/2000
2-514/3 2-514/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/11/2000
2-514/4 2-514/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/12/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
23/5/2000   Indiening Doc. K. 50-667/1
22/6/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-667/4
22/6/2000   Terugzending naar commissie
Handelingen nr. 63, p. 42-43
28/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 64, p. 10-16 + p. 22-26
28/6/2000   Indiening regeringsamendement tot loskoppeling van artikel 28
artikel 28 : optioneel bicameralisme - wordt afzonderlijk voorstel 50-791
29/6/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-667/6
6/7/2000   Intrekking regerinsamendement
amendement wordt vervangen door een wetgevend initiatief (50-791) ; Handelingen nr. 66, p. 52-53
Doc. K. 50-667/10
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 65-66
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-14/o19)
Handelingen nr. 66, p. 66
Doc. K. 50-667/9
6/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/7/2000   Overzending Doc. 2-514/1 2-514/1 (PDF)
6/7/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/11/2000   Inschrijving op agenda
7/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-82 Hand. 2-82 (PDF)
7/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-82 Hand. 2-82 (PDF)
7/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-6/o1) Hand. 2-83 Hand. 2-83 (PDF)
Doc. 2-514/4 2-514/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/7/2000   Verzending naar commissie
27 artt.
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
21/11/2000   Aanneming zonder amendering
21/11/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-514/2 2-514/2 (PDF)
21/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-514/3 2-514/3 (PDF)
7/12/2000   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
24/1/2001   Bekendmaking (1898-1916)
3/2/2001   Erratum (2916)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/6/2000, 6/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/12/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/11/2000, 21/11/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2000 24/1/2001 , blz 1898-1916
Errata
Op 3/2/2001 , blz 2916

Kruispuntbank van de wetgeving