S. 2-512 Dossierfiche K. 50-114

Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn met het oog op een wijziging van de Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Colette Burgeon  

OCMW
terminologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-114/1 Wetsvoorstel 4/10/1999
K. 50-114/2 Amendementen 20/6/2000
K. 50-114/3 Verslag namens de commissie 3/7/2000
K. 50-114/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/7/2000
K. 50-114/5 Tekst aangenomen door de commissie 3/7/2000
K. 50-114/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2000
2-512/1 2-512/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/7/2000
2-512/2 2-512/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/10/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/10/1999   Indiening Doc. K. 50-114/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
3/7/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift)
splitsing ingevolge advies Raad van state vorige legislatuur, doc. K 1088/2
Doc. K. 50-114/3
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 39-41
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o35)
Handelingen nr. 66, p. 60-61
Doc. K. 50-114/6
6/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-512/1 2-512/1 (PDF)
12/10/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-512/2 2-512/2 (PDF)
12/10/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/10/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
23/2/2002   Bekendmaking (7065)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2000 15 11/10/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/7/2000 0 11/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2002 23/2/2002 , blz 7065

Kruispuntbank van de wetgeving