S. 2-511 Dossierfiche K. 50-38

Wetsontwerp tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure
Geert Bourgeois  

nationale uitvoeringsmaatregel
communicatiemiddel
telecommunicatie
fax
gegevensbescherming
elektronische post
bewijs
elektronische handtekening
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-38/1 Wetsvoorstel 4/8/1999
K. 50-38/2 Amendement 29/2/2000
K. 50-38/3 Amendementen 15/5/2000
K. 50-38/4 Amendementen 6/6/2000
K. 50-38/5 Erratum 9/6/2000
K. 50-38/6 Amendementen 13/6/2000
K. 50-38/7 Amendement 20/6/2000
K. 50-38/8 Verslag namens de commissie 30/6/2000
K. 50-38/9 Tekst aangenomen door de commissie 30/6/2000
K. 50-38/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2000
2-511/1 2-511/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/7/2000
2-511/2 2-511/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/10/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/8/1999   Indiening Doc. K. 50-38/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
30/6/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-38/8
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 35-39
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 66, p. 60
Doc. K. 50-38/10
6/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-511/1 2-511/1 (PDF)
12/10/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-511/2 2-511/2 (PDF)
12/10/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/10/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/10/2000   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2000   Bekendmaking (42698-42699)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2000 15 11/10/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/7/2000 0 11/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/10/2000 22/12/2000 , blz 42698-42699

Kruispuntbank van de wetgeving