S. 2-510 Dossierfiche K. 50-789

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de voogdij over minderjarigen
Regering G. Verhofstadt I  

burgerlijke rechtspraak
voogdijschap
minderjarigheid
burgerlijk recht
ouderlijke macht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-789/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2000
2-510/1 2-510/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/7/2000
2-510/2 2-510/2 (PDF) Amendement 29/11/2000
2-510/3 2-510/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/1/2001
2-510/4 2-510/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2001
2-510/5 2-510/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 18/1/2001
K. 50-789/2 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 19/1/2001
K. 50-789/3 Verslag namens de commissie 12/3/2001
K. 50-789/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/3/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
30/6/2000   Splitsing
nieuw opschrift
Doc. K. 50-576/9
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 29-34
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o1)
Handelingen nr. 66, p. 59
Doc. K. 50-789/1
6/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/7/2000   Overzending Doc. 2-510/1 2-510/1 (PDF)
6/7/2000   Verzending naar commissie: Justitie
11/1/2001   Inschrijving op agenda
18/1/2001   Algemene bespreking Hand. 2-89 Hand. 2-89 (PDF)
18/1/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-89 Hand. 2-89 (PDF)
18/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 2-89 Hand. 2-89 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/7/2000   Verzending naar commissie
22/11/2000   Inschrijving op agenda
22/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
22/11/2000   Bespreking
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Bespreking
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Bespreking
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
13/12/2000   Aanneming na amendering
10/1/2001   Inschrijving op agenda
10/1/2001   Goedkeuring verslag
Eenparig (9 stemmen)
Doc. 2-510/3 2-510/3 (PDF)
10/1/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-510/4 2-510/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
18/1/2001   Overzending Doc. K. 50-789/2
9/3/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-576/20
14/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 113, p. 47-48
15/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 30
Doc. K. 50-789/4
15/3/2001   Aanneming zonder amendering
15/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2001   Bekendmaking (18177-18178)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/1/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 22/11/2000, 29/11/2000, 6/12/2000, 13/12/2000, 10/1/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/3/2001, 15/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2001 31/5/2001 , blz 18177-18178

Kruispuntbank van de wetgeving