S. 2-502 Dossierfiche K. 50-652

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 72, 5°, van de nieuwe gemeentewet
Geert Bourgeois   Karel Van Hoorebeke  

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
OCMW
status van de verkozen persoon
onverenigbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-652/1 Wetsvoorstel 15/5/2000
K. 50-652/2 Verslag namens de commissie 19/6/2000
K. 50-652/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/6/2000
2-502/1 2-502/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/6/2000
2-502/2 2-502/2 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 18/7/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/5/2000   Indiening Doc. K. 50-652/1
25/5/2000   Inoverwegingneming
25/5/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Handelingen nr. 58, p. 31
19/6/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-652/2
28/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 64, p. 8-9
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 65, p. 68
Doc. K. 50-652/3
29/6/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/6/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-502/1 2-502/1 (PDF)
18/7/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-502/2 2-502/2 (PDF)
18/7/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
26/8/2000   Bekendmaking (29137-29138)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/6/2000, 29/6/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/7/2000 15 17/7/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/7/2000 0 17/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 26/8/2000 , blz 29137-29138

Kruispuntbank van de wetgeving