S. 2-49 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken
Wim Verreycken   

gemeenteraadsverkiezing
landelijke verkiezing
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-49/1 2-49/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/9/1999
2-49/2 2-49/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/11/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/9/1999   Indiening Doc. 2-49/1 2-49/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/10/2002   Inschrijving op agenda
7/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-239 Hand. 2-239 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
3/11/1999   Inschrijving op agenda
3/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Gerda Staveaux-Van Steenberge
8/10/2002   Inschrijving op agenda
8/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
8/10/2002   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
14/10/2002   Inschrijving op agenda
14/10/2002   Bespreking
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Bespreking
22/10/2002   Inschrijving op agenda
22/10/2002   Vervallen
Vervallen ten gevolge van de aanneming van de wetsontwerpen nrs. 2-1280/1 en 2-1281/1
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
7/11/2002   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 7/11/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 3/11/1999, 8/10/2002, 14/10/2002, 15/10/2002, 5/11/2002