S. 2-487 Dossierfiche K. 50-683

Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van het Avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964
Regering G. Verhofstadt I  

Frankrijk
wederzijdse bijstand
dubbele belasting
belastingovereenkomst
belasting van natuurlijke personen
grensarbeider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-683/1 Wetsontwerp 26/5/2000
K. 50-683/2 Amendement 13/6/2000
K. 50-683/3 Verslag namens de commissie 19/6/2000
K. 50-683/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/6/2000
2-487/1 2-487/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/6/2000
2-487/2 2-487/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/5/2000   Indiening Doc. K. 50-683/1
19/6/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-683/3
21/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 62, p. 6-7
22/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 63, p. 49
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-1/o13)
Handelingen nr. 63, p. 49-50
Doc. K. 50-683/4
22/6/2000   Aanneming zonder amendering
8/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/10 2-82/10 (PDF)
8/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/10 2-82/10 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/6/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-487/1 2-487/1 (PDF)
29/6/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-487/2 2-487/2 (PDF)
29/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/2000   Bekendmaking (32627-32628)
31/10/2000   Erratum (36383)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/6/2000, 22/6/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/6/2000 5 28/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 24/6/2000 5 28/6/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/6/2000 0 28/6/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 26/9/2000 , blz 32627-32628
Errata
Op 31/10/2000 , blz 36383

Kruispuntbank van de wetgeving