S. 2-479 Dossierfiche K. 50-945

Wetsontwerp houdende instemming met de Uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen ondertekend te Oslo op 9 mei 1997 en te Brussel op 25 juli 1997, gebaseerd op de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en op de Verordening (EEG) 574/72 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de Verordening (EEG) nr. 1408/71
Regering G. Verhofstadt I  

beroepsziekte
gezinsuitkering
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
sociale zekerheid
Noorwegen
ziekteverzekering
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-479/1 2-479/1 (PDF) Wetsontwerp 16/6/2000
2-479/2 2-479/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2000
2-479/3 2-479/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/10/2000
K. 50-945/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/11/2000
K. 50-945/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/12/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2000   Indiening Doc. 2-479/1 2-479/1 (PDF)
16/6/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2000   Inschrijving op agenda
9/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o1) Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/6/2000   Verzending naar commissie
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
24/10/2000   Bespreking
24/10/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/10/2000   Aanneming zonder amendering
24/10/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-479/2 2-479/2 (PDF)
24/10/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-479/3 2-479/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2000   Overzending Doc. K. 50-945/1
5/12/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 206
14/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 27
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 92, p. 47-48
Doc. K. 50-945/2
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
14/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2002   Bekendmaking (28086-28088)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2001 19/6/2002 , blz 28086-28088

Kruispuntbank van de wetgeving